Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Колісніченко Наталя Миколаївна. Формування та розвиток системи підготовки осіб, які обіймають політичні (виборні) посади, до здійснення політико-управлінської діяльності : Доктор наук з державного управління : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2020-07-03; . Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Одеса, 0520U100298.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12