Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ільєнко Олена Львівна. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2020-06-24; . Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 0520U100312.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25