Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Матковський Петро Єгорович. Модернізація сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика : Доктор економічних наук : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2020-07-07; . ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 0520U100344.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25