Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ріпенко Артем Ігорович. Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних потреб : Доктор юридичних наук : спец.. 12.00.06 - 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право : захищена 2020-12-23; . Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 0521U100074.
Знайдено 1 документів
Поширити