Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Дудченко Вікторія Юріївна. Розвиток методології забезпечення незалежності центральних банків : Доктор економічних наук : спец.. 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захищена 2020-12-23; . Сумський державний університет. – Суми, 0521U100076.
Знайдено 1 документів
Поширити