Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Смаглій Валерія Михайлівна. Вербалізований концепт WORD /LANGUAGE /SPEECH у науковій та наївній картинах світу : Доктор філологічних наук : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2021-01-28; . Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 0521U100087.
Знайдено 1 документів
Поширити