Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Деркач Ірина Михайлівна. Науково-експериментальне обґрунтування фармакологічної активності Феруму(IV) : Доктор ветеринарних наук : спец.. 16.00.04 - Ветеринарна фармакологія та токсикологія : захищена 2023-06-20; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 0523U100112.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02