Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Афанасьєва Наталія Іванівна. Патогенетичне обгрунтування застосування комплексу променевих методiв дослiдження в диспансерному наглядi учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС iз тиреоiдною патологiєю : д.мед.н. : спец.. 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія : захищена 1999-11-11; . Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології. – , 0599U000566.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02