Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Горбунова Л.С.. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій (частина ІІ): препринт (аналітичні матеріали) Analysis of the leading domestic and foreign experience of internationalization of higher education on the basis of cultural and humanitarian strategies (Part II): preprint (analytical materials) : публікація 2016-01-01; НАПН України, 2116U000086
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14