Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Вітренко Юрій Миколайович. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти: (частина І): препрингт (аналітичні матеріали) Analysis of leading domestic and foreign experience on the mechanisms of financial autonomy of higher education institutions: (Part I): Preprint (Analytical Materials) : публікація 2018-01-01; НАПН України, 2118U000484
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22