Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Ничкало Нелля Григорівна. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія Innovative Technologies and Management: Col. monograph : публікація 2018-01-01; НАПН України, 2118U000487
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25