Знайдено 1 документів
Матеріали
Книга
Рецензовано
Інститут спеціальної педагогіки і психології ім Миколи Ярмаченка НАПН України. Науково-методичне забезпечення реалізації концепції Нової української школи та державного стандарту для дітей з особливими освітніми потребами: зб. статей обласного науково-методичного семінару 4 березня 2019 року Scientific and methodological support for the implementation of the concept of the New Ukrainian School and the state standard for children with special educational needs: coll. articles of the regional scientific and methodical seminar on March 4, 2019 : публікація 2019-01-01; НАПН України, 2119U000065
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02