Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Максименко С.Д.. Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: Монографія Psychological dimensions of personal interaction of subjects of educational space in the context of humanistic paradigm: Monograph Психологические аспекты личностного взаимодействия субъектов образовательного пространства в контексте гуманистической парадигмы: Монография : публікація 2020-01-01; НАПН України, 2120U000207
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17