Знайдено документів: 1
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Заредінова Е.Р.. Формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі закладу вищої освіти: теорія та методика Formation of socio-cultural values of students in the educational environment of higher education institution: Theory and methodology : публікація 2020-01-01; НАПН України, 2120U000212
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2024-07-25