Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Луговий В.І.. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали у двох частинах (Електронне видання) Analysis of the leading domestic and foreign experience in assessing the quality of higher education in the context of European integration: analytical materials in two parts (Electronic edition) : публікація 2020-01-01; НАПН України, 2120U000224
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19