Інформаційні бюлетені містять актуальну інформацію з різноманітних питань академічної доброчесності та призначені надавати допомогу тим, хто не упевнений у коректному використанні базової термінології, не повною мірою опанував академічну етику та хоче не припускатись порушення академічної доброчесності.  

Видання було започатковане «Проектом сприяння академічній доброчесності в Україні / SAIUP» (№1-11), продовжене проєктом «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти /AcademIQ» (№12-15) та наразі підтримується Аналітичним центром «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка. Автор інформаційних бюлетнів – Євген Ніколаєв.

Випуски інформаційних бюлетенів:

 

Детальніше: https://saiup.org.ua/

Оновлено: 2023-05-24