Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III (чинний, редакція від 20.02.2021)

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 1563-VI (чинний, редакція від 01.02.2020)

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР (чинний, редакція від 16.10.2020)

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021)

Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII (чинний, редакція від 02.10.2021)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 14.08.2021) 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (чинний, редакція від 18.04.2021)

Закон України 30 березня 2021 року № 1369-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (чинний, поточна редакція від 16.12.2015)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020, втрата чинності відбудеться 01.01.2022)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (чинний, редакція від 19.04.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 288  «Деякі питання державної атестації наукових установ» (редакція від 12.12.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 №739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» (чинний, прийняття від 12.09.2018, набрання чинності відбулась 20.09.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167  «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (редакція від 01.07.2021)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (редакція від 31.12.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167» 

Постанова Кабінет Міністрів України від 26.08.2021 № 897 «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації»

 

Наказ МОН від 27.10.2008 №977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертації» (чинний, редакція від 20.01.2017, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2009 за N312/16328)

Наказ МОН від 14.09.2011 № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (чинний, редакція від 13.07.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N1167/19905)

Наказ МОН від 14.09.2011 № 1059 «Положення про спеціалізовану вчену раду» (чинний, редакція від 20.04.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908) 

Наказ МОН від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за № 1851/22163; втрата чинності від 22.10.2019)

Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» (чинний, редакція від 12.07.2019, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 за № 155/30023)

Наказ МОН України від 02.05.2018 № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»

Наказ МОН від 22.05.2018 № 512 «Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави» (чинний, редакція від 22.05.2018)

Наказ МОН України від 12.04.2019 № 475 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»

Наказ МОН від  23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.10.2019 за № 1086/34057)

 

Лист МОН від 26.09.2019 № 1/9-606 «Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту»

Лист МОН від 30.10.2019 № 1/11-9518 Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Лист МОН від 11.06.2020 № 1/9-318 Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ «Про планування дисертацій»

Лист МОН від 20.01.2021 №1/11-328 «Про діяльність спеціалізованих вчених рад»

Оновлено: 2023-05-24