Проєкт наказу «Про внесення змін до Положення про Національну освітню електронну платформу»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про внесення змін до Положення про Національну освітню електронну платформу».

2019-03-19

Проєкт Наказу щодо конкурсу науково-технічних проєктів

МОН пропонує до громадського обговорення проект наказу щодо конкурсу науково-технічних проектів, що здійснюються українськими науковими установами або ЗВО разом з підприємствами, які брали участь в «Horizon 2020»

2019-02-27

Уникнення плагіату забезпечується добре розвиненими навичками академічного письма.

Процес формування та вдосконалення новинок академічного письма розпочинається зі школи і не обмежується лише завданнями на уроках мови чи літератури. 

2019-02-13

Проєкт змін до наказу «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 року № 525 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № 551/26996 «Про затвердження форм документів про

2019-01-25

Дослідницька етика та доброчесність – основа докторської освіти в європі. Доповідь ради європейської університетської асоціації для докторської освіти (EUA-CDE).

Дослідницька етика і чесність стали одним з головних пріоритетів докторантури в Європі, згідно ландшафтному звіту, опублікованому Радою з докторантури Європейської асоціації університетів (EUA-CDE), уповноваженому вивчати прогрес у реформуванні або професіоналізації докторантури, освіту і стратегічні пріоритети на майбутнє.

2019-01-22

Як оформлювати публікації для подання наукових періодичних видань в бібліометричну базу даних Scopus

Згідно з Законом України “Про видавничу справу” (ст. 20) видавець зобов’язаний дотримуватися положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції.

2019-01-14