1 documents found
Candidate dissertation
Гвоздева Ирина Маратовна. : к.т.н. : spec.. 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти : presented. 1994-02-17; . . – , 0494U002539.
1 documents found

Updated: 2024-07-24