1 documents found
Article
Монографія
Не рецензовано
Буйницька Оксана Петрівна. Система педагогічного проєктування інформаційноосвітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів The system of pedagogical design of information and educational environment for the training of future social educators : published. 2021-01-01; НАПН України, 2121U000001
1 documents found

Updated: 2024-02-29