Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII (чинний, редакція від редакція від 02.10.2021)

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021)

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від  26.11.2015 № 848-VIII (чинний, редакція від редакція від 18.04.2021)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 14.08.2021) 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР (чинний, редакція від 16.10.2020)

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III (чинний, редакція від 20.02.2021)

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 № 1563-VI (чинний, редакція від 01.02.2020)

Закон України від 30.03.2021 № 1369-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності»

Закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (чинний, поточна редакція від 16.12.2015)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020, втрата чинності відбудеться 01.01.2022)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» едакція від 24.07.2021).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (чинний, редакція від 19.04.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 288 «Деякі питання державної атестації наукових установ» (редакція від 12.12.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» (чинний, прийняття від 12.09.2018, набрання чинності відбулась 20.09.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (редакція від 01.07.2021)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (чинний, прийняття 31.12.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 № 943 «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 186 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 178 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва»

Постанова від 16.06.2021 № 620 «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Постанова КМУ від 21.03.2022 № 341 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 № 15-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021—2025 роки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 322-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»

Розпорядження від 16.06.2021 № 657-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 911-р «Про затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 950-р «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2021—2022 роках»

 

Наказ МОН від 27.10.2008 №977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертації» (чинний, редакція від 20.01.2017, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2009 за №312/16328)

Наказ МОН від 14.09.2011 № 1058 «Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» (чинний, редакція від 13.07.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за №1167/19905)

Наказ МОН від 14.09.2011 № 1059 «Положення про спеціалізовану вчену раду» (чинний, редакція від 20.04.2012, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908) 

Наказ МОН від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за № 1851/22163; втрата чинності від 22.10.2019)

Наказ МОН від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» (чинний, редакція від 14.07.2015, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 за №885/27330)

Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» (чинний, редакція від 12.07.2019, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 за № 155/30023)

Наказ МОН України від 20.11.2017 №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2017 р. за № 1564/31432)

Наказ МОН України від 02.05.2018 № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»

Наказ МОН від 22.05.2018 № 512 «Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави» (чинний, редакція від 22.05.2018)

Наказ МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.10.2019 за № 1086/34057)

Наказ МОН України від 12.04.2019 № 475 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»

Наказ МОН від 30.10.2020 № 1341 «Про затвердження методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Наказ МОН від 04.12.2020 № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Наказ МОН України від 04.01.2021 № 2 «Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави»

Наказ МОН України від 05.01.2021 № 18 «Про внесення змін до Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Наказ МОН України від 10.02.2021 №167 «Про затвердження дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи до європейського дослідницького простору»

Наказ МОН України від 23.03.2021 № 360 «Про державну реєстрацію проєкту, що виконується українськими вченими в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва»

Наказ МОН України від 29.04.2021 № 487 «Про внесення змін до наказів МОН від 02.07.2020 № 886, від 24.09.2020 № 1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»

Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства»

Наказ МОН України від 16.02.2022 № 186 «Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників»

Наказ МОН від 16.02.2022 р. № 187 щодо скасування наказу МОН від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладі»

Наказ МОН України від 01.04.2022 № 286 «Про продовження строку повноважень членів сектору вищої освіти та членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»

 

Лист МОН від 26.09.2019 № 1/9-606 «Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту»

Лист МОН від 30.10.2019 № 1/11-9518 Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Лист МОН України від 09.02.2021 № 7/122-21 «Щодо державної атестації наукових установ»

Лист МОН від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»

Лист МОН України від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»

Оновлено: 2023-05-24