Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021)

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (чинний, редакція від 01.07.2021)

Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII (чинний, редакція від 02.10.2021)

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 № 392-IX

Закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (чинний, редакція від 02.07.2020)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020, втрата чинності відбудеться 01.01.2022)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (чинний, редакція від 28.08.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (чинний, редакція від 24.07.2021)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (редакція від 24.07.2021)

Постанова Кабінет Міністрів України від 23.12.2015 № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів» (чинний, прийняття від 01.09.2020)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (чинний, редакція від 19.04.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 703 «Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (чинний, прийняття від 29.08.2018, набрання чинності відбулась 06.09.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (редакція від 31.12.2019)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 186 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 178 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.03.2020 № 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 39 «Про реалізацію в м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 255 «Про внесення змін до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах»

Постанова від 16.06.2021 № 620 «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Постанова Кабінет Міністрів України від 26.08.2021 № 897 «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації»

Постанова від 13.03.2022 № 271 «Про внесення зміни до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»

Постанова КМУ від 21.03.2022 № 265 «Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти»

Постанова КМУ від 27.03.2022 № 376 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497»

 

Розпорядження від 03.10.2018 № 710-р «Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» (чинний, прийняття від 03.10.2018)

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1063-р від 27.12.2018 «Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (чинний, редакція від 06.11.2019)

Розпорядження Кабінет Міністрів України від 10.07.2019 № 554-р «Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні» (чинний, прийняття від 10.07.2019)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 322-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»

Розпорядження від 16.06.2021 № 657-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»

Розпорядження від 16.06.2021 № 692-р «Про схвалення концепції реалізації проекту «Президентський університет»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 950-р «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2021—2022 роках»

 

Наказ МОН від 11.09.2015 № 922 «Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України» (поточна редакція, редакція від 25.03.2016)

Наказ МОН від 16.02.2016 № 125 «Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України»

Наказ МОН України від 20.11.2017 №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2017 р. за № 1564/31432)

Наказ МОН від 08.06.2018 № 620 «Про затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти» (чинний, прийняття від 08.06.2018, набрання чинності відбулась 18.12.2018) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2018 № 1132/32584)

Наказ МОН України від 11.07.2019  № 977 «Про затвердження положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8.08.2019 № 880/33851)

Наказ МОН України від 19.12.2019 № 1602 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік»

Наказ МОН України від 11.01.2020 № 29 «Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ»

Наказ МОН України від 17.01.2020 № 69 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік»

Наказ МОН України від 17.01.2020 № 65 «Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік»

Наказ МОН України від 23.01.2020 № 76 «Про розподіл обсягу фінансування, передбаченого Міністерству освіти і науки України Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік», між закладами вищої освіти державної форми власності для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету в 2020 році»

Наказ МОН України від 03.02.2020 № 115 «Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання,на 2020 рік за КПКВК 2201040»

Наказ МОН  08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224)

Наказ МОН від 30.10.2020 № 1341 «Про затвердження методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Наказ МОН від 04.12.2020 № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Наказ МОН України від 29.12.2020 № 1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»

Наказ МОН України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 року за № 122/35744) 

Наказ МОН України від 10.02.2021 № 164 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка»  

Наказ МОН України від 23.03.2021 № 360 «Про державну реєстрацію проєкту, що виконується українськими вченими в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва»

Наказ МОН України від 29.04.2021 № 487 «Про внесення змін до наказів МОН від 02.07.2020 № 886, від 24.09.2020 № 1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»

Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства»

Наказ МОН України від 08.02.2022 № 130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за № 328/37664)

Наказ МОН України від 11.02.2022 № 152 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розрахунку фінансування підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення новоутвореними та реорганізованими у попередньому календарному році закладами вищої освіти»

Наказ МОН України від 16.02.2022 № 186 «Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників»

Наказ МОН від 16.02.2022 р. № 187 щодо скасування наказу МОН від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладі»

Наказ МОН України від 01.04.2022 № 286 «Про продовження строку повноважень членів сектору вищої освіти та членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»

 

Затверджені Міністерством освіти і науки України стандарти вищої освіти

Методичні Рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми. Затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29.08.2019 № 9.

Лист МОН України від 14.05.2020 № 1/9-249 щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій

Рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Лист МОН України від 21.01.2020 № 1/11-420 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

Лист МОН України від 13.02.2020 №1/9-88 «Деякі питання призначення державних стипендій для видатних діячів освіти»

Лист МОН України від 10.02.2022 № 1/2338-22 «Про атестацію педагогічних працівників»

Лист МОН від 07.03.2022 № 1/3370-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання» 

Лист МОН від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»

Лист МОН України від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»?

 

Інші корисні посилання та інструктивні матеріали

Порадник НАЗЯВО щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти)

Рекомендації НАЗЯВО щодо проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Схема процесу акредитації освітніх програм

Оновлено: 2023-05-24