Станом на 15.12.2021 в Україні зареєстровано 1440 наукових фахових видань. Вони згідно вимог Наказу МОН № 32 від 15.01.2018 розподілені за двома категоріями: до категорії “А” віднесено 120 видань, “Б” – 1320 видань.

 

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ВИДАННЯ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ У WEB OF SCIENCE (WoS)

Українські наукові видання у Core Collection – Science Citation Index Expanded (SCIE)

Українські наукові видання у Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Розгорнуті дані про українські видання у Web of Science

 

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ВИДАННЯ*, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ У SCOPUS

Українські наукові видання у Scopus

Розгорнуті дані про українські видання у Scopus

Користувачі, які зареєстровані у Scopus, можуть самостійно завантажити перелік усіх видань з першоджерела (https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist).

 

Станом на 23.12.2021 до міжнародних наукометрічних баз Scopus та Web of Sience (Core Collection) одночасно входить 39 вітчизняних наукових видань, а саме:

 1. Algebra & Discrete Mathematics (Algebra and Discrete Mathematics)
 2. Biosystems Diversity
 3. Carpathian Mathematical Publications / Карпатські математичні публікації
 4. Chemistry and Chemical Technology (Chemistry & Chemical Technology) / Хімія та хімічна технологія
 5. Condensed Matter Physics / Фізика конденсованих систем
 6. Cybernetics and Systems Analysis / Кібернетика та системний аналіз
 7. Cytology and Genetics / Цитологія і генетика
 8. East European Journal of Physics / Східно-європейський фізичний журнал
 9. Economics & Sociology / Економіка і соціологія
 10. Economic Annals-XXI / Czasopys Ekonomiczny –ХХІ / Економічний часопис-ХХІ
 11. Functional Materials / Функціональні матеріали
 12. International Applied Mechanics / Міжнародний науковий журнал “Прикладна механіка”
 13. Journal of Chemistry and Technologies
 14. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry / Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії
 15. Journal of Physical Studies / Журнал фізичних досліджень
 16. Journal of Superhard Materials / Надтверді матеріали
 17. Kinematics and Physics of Celestial Bodies / Кінематика і фізика небесних тіл
 18. Kyiv-Mohyla Humanities Journal / Києво-Могилянський гуманітарний журнал
 19. Low Temperature Physics (Fizika Nizkikh Temperatur) / Фізика низьких температур
 20. Materials Science / Фізико-хімічна механіка матеріалів
 21. Methods and Objects of Chemical Analysis / Методи та об’єкти хімічного аналізу
 22. Methods of Functional Analysis and Topology
 23. Mining of Mineral Deposits / Розробка родовищ 
 24. Neurophysiology / Нейрофізіологія
 25. Nuclear physics and atomic energy / Ядерна фізика та енергетика
 26. Physics and Chemistry of Solid State / Фізика і хімія твердого тіла
 27. Powder Metallurgy and Metal Ceramics / Порошкова металургія
 28. Problems of Atomic Science and Technology / Питання атомної науки і техніки
 29. Psycholinguistics (Psiholingvistika) / Психолінгвістика
 30. Science and Innovation / Наука та інновації
 31. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics / Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка
 32. Strength of Materials (Problemy Prochnosti)/ Проблеми міцності
 33. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA)
 34. Theoretical and Experimental Chemistry / Теоретична й експериментальна хімія
 35. Theory of Probability and Mathematical Statistics / Теорія ймовірностей та математична статистика
 36. Ukrainian Journal of Physical Optics / Український журнал фізичної оптики
 37. Ukrainian Journal of Physics / Український фізичний журнал
 38. Ukrainian Mathematical Journal / Український математичний журнал
 39. Uspehi Fiziki Metallov (Progress in Physics of Metals) / Успіхи фізики металів

 

Архів

Станом на 15.07.2021 в Україні зареєстровано 1387 наукових фахових видань. Вони згідно вимог Наказу МОН № 32 від 15.01.2018 розподілені за двома категоріями: до категорії “А” віднесено 115 видань, “Б” – 1272 видань.

Станом на 18.02.2021 в Україні зареєстровано 1313 наукових фахових видань. Вони згідно вимог Наказу МОН № 32 від 15.01.2018 розподілені за двома категоріями: до категорії “А” віднесено 108 видань, “Б” – 1205 видань.

Станом на 01.01.2021 в Україні зареєстровано 1273 наукових фахових видань, з них 74 – виключно електронні. Вони згідно вимог Наказу МОН № 32 від 15.01.2018 розподілені за двома категоріями: до категорії “А” віднесено 107 видань, “Б” – 1166 видань.

Оновлено: 2023-05-24