Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Богомаз Костянтин Юхимович. Соціально-політичний простір України в умовах соціоісторичних змін. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004601
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1892) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проект дегазації виїмкової дільниці 13 південної лави блоку 10 пласта d4 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», згідно наданих матеріалів, у 2022 році. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004596
Керівник: Кореновський Анатолій Олександрович. Вкладення функціональних і операторних просторів та математичні моделі. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. № 0222U004616
Керівник: Лоєва Інеса Дмитрівна. Просторово-часова оцінка і діагноз стану забруднення атмосферного повітря м. Одеса. Одеський державний екологічний університет. № 0222U004612
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Токсиколого-гігієнічна оцінка органічно мінерального добрива "Агросол". Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004615
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива органо-мінерального "ЕКОСОЙЛ-А". Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004614
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива мінерального гранульованого комплексного з вмістом сірки марок: NPK+S 15:15:15+11, NPK+S 10:15:15+11, NPK+S 10:26:26+2, NPK+S (N-10 – 20%, P2O5 – 15 – 26%, K2О- 0 - 30%, S - 2 – 15%), гранули. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004613
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1894) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити роботу 13 південної лави блоку 10 без підсвіження вихідного струменя повітря та роботу комбайна за човниковою схемою, у 2022 році. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004593
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1893) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені документи та погодити «Проект ізольованого відводу газу – метану з виробленого простору 13 південної лави блоку 10 за межі виїмкової дільниці по трубопроводу за допомогою газовідсмоктуючих вентиляторів ВМЦГ-7М» ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», у 2022 році. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004594
Керівник: Жульковський Олег Олександрович. Системний аналіз і комп'ютерне моделювання технологічних процесів та інформаційних технологій. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004590
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити