Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1896) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунку та самопорятунку людей при виникненні аварії в 13 південній лаві блоку 10» розділу «Протиаварійний захист» при відпрацюванні 13 південної лави блоку 10 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», у 2022 році. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004591
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1895) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та розрахунок витрат повітря, необхідного для провітрювання очисної виробки та виїмкової дільниці, а також допустимого за газовим фактором навантаження на очисний вибій 13 південної лави блоку 10 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», у 2022 році. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004592
Керівник: Селюніна Зоя Володимирівна. Визначення тенденцій та прогнозування впливу змін кліматичних умов на біотичні системи, що перебувають під довготривалою охороною (на прикладі природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника)". Чорноморський біосферний заповідник. № 0222U004588
Керівник: Чайковський Юрій Богданович. Структурно-функціональні зміни нейронів медіо-базального гіпоталамусу при порушенні вуглеводного і ліпідного обміну. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004584
Керівник: Захарцева Любов Михайлівна. Розробка гістологічних і молекулярно-біологічних критеріїв диференційної діагностики пухлин та передпухлинних змін в органах і їх прогностичне значення. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. № 0222U004583
Керівник: Плахотнік Олена Олександрівна. Дослідження ефективності функціонування організаційних форм реалізації інноваційної діяльності. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004582
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1782) Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекомендації для провітрювання у разі необхідності випуску вихідного вентиляційного струменя повітря з підготовчого вибою до очисних та на ВМП підготовчих виробок шахти та розробити «Проект дегазації для виїмкових дільниць що вводяться в експлуатацію в умовах шахти «Степова» ВСП «ШУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004587
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1790) Перевірка та тарування приладів служби прогнозу ГДЯ для ДП «Торецьквугілля» ВП «Шахта «Центральна» у 2021 р.. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004586
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1867) Перевірка та тарування приладів служби прогнозу ГДЯ для ДП «Торецьквугілля» ВП «Шахта Торецька». Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004585
Вольський Олег Іванович. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади: порівняльний аналіз на прикладі Республіки Польща та України : Доктор філософії : спец.. 052 - Соціальні та поведінкові науки. Політологія : захищена 2022-09-10; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100934.
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити