Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Фодчук Ігор Михайлович. Розвиток нових методів для нанодіагностики тонкоплівкових шаруватих систем на основі структурно-чутливої рентгенівської спектроскопії з використанням синхротронного випромінювання. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. № 0213U004618
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25