Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Козирев Юрій Миколайович. Фундаментальні дослідження структурних, електрофізичних та оптичних властивостей окремих та ансамблів квантових точок в багатошарових нанорозмірних системах на основі МПЕ сполук AIVBIV, їх оксидів та рідкоземельних елементів. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. № 0215U007244
Знайдено 1 документів
Поширити