Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Волкогон Віталій Васильович. ДСТУ. Мікробіологія грунту. Методи визначення нітрифікаційної активності. ДСТУ. Мікробіологія грунту. Газохроматографічний метод визначення денітрифікаційної активності. ДСТУ. Мікробіологія грунту. Відбір грунтових проб і підготовка їх до мікробіологічних аналізів. ДСТУ. Мікробіологія грунту. Ацетиленовий метод визначення азотфіксівної активності. ДСТУ. Мікробіологія грунту. Методи визначення амілазної активності. ДСТУ. Мікробіологія грунту. Методи визначення чисельності мікроміцетів.. Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. № 0306U008721
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25