Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Циганок Максим Миколайович. Розв'язування фiзичних задач з динамiчною структурою змiсту в сучаснiй загальноосвiтнiй школi : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2001-05-29; . Запорізький державний університет. – , 0401U001983.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05