Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Наливайко Олег Іванович. Теоретико-правові проблеми захисту прав людини. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2002-04-18; . Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – , 0402U001293.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25