Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ларіна Ольга Анатоліївна. Функціонування Na+-Ca2+-обмінника мембрани екзокринних секреторних клітин у прямому i зворотному режимах : к.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2002-04-12; . Львiвський національний унiверситет iм. Iвана Франка. – , 0402U001326.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25