Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кобза Мирослав Тадеушевич. Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень на здоров'я студентів. : к.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2002-05-15; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0402U001605.
Знайдено 1 документів
Поширити