Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рихло Олександр Петрович. Відтворення мовностилістичних особливостей творів Е.А.По в українських перекладах : к.філол.н. : спец.. 10.02.16 - Перекладознавство : захищена 2002-06-14; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0402U002083.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25