Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Єфремова Наталя Володимирівна. Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917-1920). : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2002-06-12; . Одеська національна юридична академія. – , 0402U002570.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25