Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дибська Ірина Юріївна. Робастне керування виконавчими пристроями на основі динамічних компенсаторів збурень з ітераційно-інверсними моделями : к.т.н. : спец.. 05.13.03 - Системи та процеси керування : захищена 2004-03-26; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0404U001320.
Знайдено 1 документів
Поширити