Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мельник Тамара Валентинівна. Розвиток образного мовлення учнів 5-9 кл. шкіл з російською мовою викладання. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2004-04-23; . Херсонський державний університет. – , 0404U001809.
Знайдено 1 документів
Поширити