Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Камишний Олександр Михайлович. Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гiпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів. : к.мед.н. : спец.. 14.03.04 - Патологічна фізіологія : захищена 2004-05-18; . Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця. – , 0404U002109.
Знайдено 1 документів
Поширити