Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Архипенко Людмила Михайлівна. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2005-04-22; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0405U001890.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-18