Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гулкевич Станіслава Петрівна. Значення прийменника і основні типи смислів прийменникових сполучень (на матеріалі англійських прийменників at, by, with) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2005-05-12; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0405U002179.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28