Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гибкіна Надія Валентинівна. Математичні моделі неоднорідних процесів масодинаміки та їх застосування в задачах оптимізації основних характеристик систем масового обслуговування : к.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2005-05-24; . Харківський національний університет радіоелектроніки. – , 0405U002510.
Знайдено 1 документів
Поширити