Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Васюта Віра Анатоліівна. Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації. : к.мед.н. : спец.. 14.01.18 - Очні хвороби : захищена 2006-02-03; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0406U000464.
Знайдено 1 документів
Поширити