Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вдовенко Наталія Володимирівна. Вплив аденозинтрифосфатвмісних сполук на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу за умов інтенсивного фізичного навантаження : к.б.н. : спец.. 03.00.04 - Біохімія : захищена 2006-01-20; . Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту. – , 0406U000513.
Знайдено 1 документів
Поширити