Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Середа Вікторія Віталіївна. Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні. : к.соц.н. : спец.. 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології : захищена 2006-04-28; . Інститут соціології НАН України. – , 0406U001714.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12