Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Басок Вероніка Андріївна. Контекстуальна синонімія: семантико-стилістичний та прагматичний аспекти (на матеріалі іменників сучасної німецької мови). : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2006-05-04; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0406U001859.
Знайдено 1 документів
Поширити