Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кошель Наталія Михайлівна. Вплив радіаційних, термічних та хімічних чинників на різних стадіях онтогенезу на тривалість життя та біологічний вік Drosophila melanogaster : к.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2006-04-19; . Інститут геронтології АМН України. – , 0406U001985.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19