Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Соколенко Тетяна Миколаївна. Організація діяльності навчально-методичних комплексів у вищих навчальних закладах Слобожанщини (друга половина XIX століття ) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2006-04-19; . Слов'янський державний педагогічний університет. – , 0406U001992.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23