Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Комісаров Костянтин Юрійович. Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій у сучасній японській мові : к.філол.н. : спец.. 10.02.13 - Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії : захищена 2006-05-12; . Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – , 0406U002132.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25