Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Обелець Юлія Анатоліївна. Темпоральна структура мождивих світів художнього тексту (на матеріалі англомовнщї прози) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2006-04-27; . Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – , 0406U002221.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25