Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Блажко Олег Анатолійович. Організація пізнавальної діяльності учнів основної школи з початковим рівнем досягнень у навчанні хімії. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2006-05-11; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0406U002249.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19