Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Борисенко Петро Анатолійович. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи). : к.філол.н. : спец.. 10.02.05 - Романські мови : захищена 2006-05-24; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0406U002259.
Знайдено 1 документів
Поширити